Algemene voorwaarden - Privacybeleid

001.Algemene voorwaarden

De volgende informatie vermeldt COCO-MAT's algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verplichtingen en prerogatieven van gebruikers die de website of e-shop van het bedrijf bezoeken, evenals op de verplichtingen en prerogatieven van het bedrijf. Het doel is om informatie en hulp te bieden bij het zoeken naar en kopen van producten van het bedrijf, hetzij in een fysieke winkel of in onze e-shop.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hier genoemde voorwaarden. Als u doorgaat met het bekijken en/of gebruiken van deze website, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden, bezoek/gebruik deze website of haar diensten dan niet.

De huidige gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. U wordt vriendelijk verzocht regelmatig te controleren of er updates en wijzigingen zijn, aangezien het gebruik van de website betekent dat u voldoet aan alle voorwaarden, zoals die op dat moment van toepassing zijn.

002.Het bedrijf

COCO-MAT is een beschermde merknaam, geregistreerd door "COCO-MAT HOUSEHOLD AND HOTEL FURNISHINGS INDUSTRIAL AND TRADING SINGLE MEMBER S.A" (fiscale registratie / BTW-nr.: EL 997656116), een particulier bedrijf met hoofdkantoor in Griekenland. De productiefaciliteit en centrale kantoren van COCO-MAT bevinden zich respectievelijk in Xanthi en Athene.

COCO-MAT HUISHOUD- EN HOTELMEUBILAIR INDUSTRIEEL EN HANDEL SINGLE MEMBER S.A

Productiefaciliteit:

Industriegebied Xanthi
671 00 Xanthi, Griekenland
T. +30 25410 77360
E. [email protected]

Administratief hoofdkantoor:

Tatoiou 165
145 64 Athene/Kifissia, Griekenland
T. +30 210 6251 971
E. [email protected]

003.Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, tekeningen, foto's, illustraties, ontwerpen en in het algemeen gegevens van welke aard dan ook zijn eigendom van COCO-MAT en worden beheerst en beschermd door de bepalingen van de Griekse, Europese en internationale wetgeving. Dienovereenkomstig mag de inhoud niet worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, verkocht, gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden of gewijzigd op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

004.Wijzigingen

Teksten gepubliceerd op deze website, kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Van tijd tot tijd kunnen toevoegingen, herzieningen of wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de op deze website gepubliceerde informatie. COCO-MAT behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de producten beschreven op deze website te wijzigen.

005. Persoonlijk identificeerbare informatie

COCO-MAT heeft deze website zo ontworpen dat u deze kunt bezoeken zonder uw identiteit bekend te hoeven maken, tenzij u dat wenst. Om echter een transactie met het bedrijf te initiëren, dient u enige identiteitsinformatie bekend te maken. Wanneer u een bestelling plaatst, vragen wij om uw volledige naam/bedrijfsnaam, e-mailadres, huisadres, afleveradres (indien dit anders is dan het huisadres), telefoonnummer etc.

COCO-MAT voldoet volledig aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als GDPR) van de EU. Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens gebeurt alleen voor specifieke en strikt gedefinieerde doeleinden, die rechtstreeks verband houden met onze zakelijke activiteiten. De rechtsgrondslag voor de verwerking is meestal uw toestemming, die wordt verkregen op basis van uw gedetailleerde informatie. Daarnaast kan de verwerking van uw gegevens door ons worden gedaan voor de uitvoering van het contract tussen ons of voor het voldoen aan onze wettelijke verplichting of voor de doeleinden van onze legitieme belangen die voornamelijk verband houden met onze zakelijke activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van het bedrijf dat ons CRM- en/of websiteonderhoudsdiensten levert en het koeriers- of transportbedrijf dat de levering van onze producten uitvoert, van wie we eisen dat ze alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming ervan te waarborgen.

GDPR voorziet in uitgebreide rechten voor individuen (betrokkenen) en in het bijzonder het recht om geïnformeerd te worden over de gegevens die we hebben en hoe we ze verwerken, het recht om ze te corrigeren of bij te werken, ze te verwijderen als we ze niet bewaren voor een specifiek, legitiem en aangegeven doel, het recht om bezwaar te maken tegen hun verwerking en het recht op overdraagbaarheid.

U kunt uw verzoeken richten aan het volgende adres [email protected] en wij zullen binnen een maand aan uw verzoeken voldoen, tenzij de betreffende procedure voor ons bijna onmogelijk is. In dat geval zullen we u direct op de hoogte stellen en u een uitleg geven van de relevante redenen.

Wij staan tot uw beschikking voor elke vraag of verduidelijking, die u kunt richten per telefoon op het nummer 2106251971 of per e-mail op het adres [email protected].

COCO-MAT behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van haar privacybeleid bij te werken of te herzien, om te voldoen aan toekomstige uitbreidingen of andere wijzigingen van haar website of de geleverde diensten.

Deze huidige verklaring met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie is van toepassing op de voorwaarden voor het verzamelen en beheren, door www.coco-mat.com, van persoonlijke informatie verstrekt door de website gebruikers, bezoekers of leden.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief nalatigheid, kan www.coco-mat.com aansprakelijk worden gesteld voor schade die de bezoeker/gebruiker lijdt door of als gevolg van het gebruik van de website van het bedrijf dat hij/zij op eigen initiatief en met kennis van deze voorwaarden maakt.

006.Veiligheid

COCO-MAT slaat op geen enkele wijze creditcardnummers op. Tijdens online betalingen wordt de gebruiker overgebracht naar een beveiligde, gecodeerde pagina die exclusief eigendom is van Eurobank, via het geïnstalleerde SSL-protocolsysteem. De bank verwerkt de betalingstransactie volledig en stelt het bedrijf op de hoogte wanneer deze is voltooid.

007. Algemene voorwaarden & Garanties
 

008. Cookies

COCO-MAT kan gegevens van gebruikers verzamelen met behulp van cookies of vergelijkbare technologie. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van het systeem van elke bezoeker/gebruiker, die geen toegang hebben tot bestanden in de computer. Ze worden gebruikt om uw toegang tot specifieke diensten en/of pagina's die beschikbaar zijn op de website van het bedrijf te vergemakkelijken, evenals voor statistische doeleinden om te bepalen welke gebieden nuttig of populair zijn.

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies die naar u worden verzonden, worden herkend en u de optie krijgt om ze te weigeren of toe te staan.

Houd er rekening mee dat voor bepaalde diensten en pagina's op deze website het gebruik van cookies een vereiste is en dat u geen toegang meer krijgt als u dit niet accepteert.

009.Bankrekening COCO-MAT ΑΒΕΕ

Bank: Alpha Bank
Bic/Swift: CRBAGRAAXXX
IBAN: GR5001401530153002320001085

Bank: Eurobank
Bic/Swift: ERBKGRAA
IBAN: GR1102600430000130200798223

Bank: Nationale Bank van Griekenland
Bic/Swift: ETHNGRAA
IBAN: GR8101101410000014147116611

Bank: Bank van Piraeus
Bic/Swift: PIRBGRAA
IBAN: GR6101720240005024070432247