Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις - Πολιτική Απορρήτου

001.Γενικοί όροι

Οι ακόλουθες πληροφορίες αναφέρουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της COCO-MAT που ισχύουν για τις υποχρεώσεις και τα προνόμια των χρηστών που επισκέπτονται είτε την ιστοσελίδα είτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, καθώς και για τις υποχρεώσεις και τα προνόμια της εταιρείας. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών και βοήθειας σχετικά με τις διαδικασίες αναζήτησης και αγοράς των προϊόντων της εταιρείας, είτε από φυσικό κατάστημα είτε από το e-shop.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται εδώ. Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε ή/και να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, παρακαλούμε να μην επισκεφθείτε/χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες του.

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποίηση ή ενημέρωση, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις και αλλαγές, καθώς η χρήση του ιστότοπου σημαίνει συμμόρφωση με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως ισχύουν σήμερα.

002.Η εταιρεία

Η COCO-MAT είναι ένα προστατευόμενο εμπορικό σήμα, το οποίο έχει καταχωριστεί από την "COCO-MAT HOUSEHOLD AND HOTEL FURNISHINGS SINGLE MEMBER SA” «COCO-MAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  (ΑΦΜ/Α.Φ.Μ.: EL 997656116), μια ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα. Η παραγωγική μονάδα και τα κεντρικά γραφεία της COCO-MAT βρίσκονται στην Ξάνθη και στην Αθήνα, αντίστοιχα.

COCO-MAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Εγκατάσταση παραγωγής:

Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης
671 00 Ξάνθη, Ελλάδα
T. +30 25410 77360
Ε. [email protected]

Διοικητική έδρα:

Τατοΐου 165
145 64 Αθήνα/Κηφισιά, Ελλάδα
T. +30 210 6251 971
Ε. [email protected]

003.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, σχεδίων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, σχεδίων και εν γένει αρχείων οποιασδήποτε φύσης, αποτελούν ιδιοκτησία της COCO-MAT και διέπονται και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, πωληθεί, αντιγραφεί, διανεμηθεί, μεταδοθεί, μεταδοθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

004.Τροποποιήσεις

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα. Περιοδικά, ενδέχεται να προκύψουν προσθήκες, αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η COCO-MAT διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να τροποποιεί τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

005.Προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

Η COCO-MAT σχεδίασε αυτόν τον ιστότοπο έτσι ώστε να μπορείτε να τον επισκέπτεστε χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας, εκτός εάν το επιθυμείτε. Για να ξεκινήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή με την εταιρεία, ωστόσο, απαιτείται να αναρτήσετε κάποια στοιχεία ταυτότητας. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμο/επωνυμία σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση παράδοσης (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας), τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.

Η COCO-MAT συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως GDPR) της ΕΕ. Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο για συγκεκριμένους και αυστηρά καθορισμένους σκοπούς, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι συνήθως η συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται κατόπιν λεπτομερούς ενημέρωσής σας. Επιπλέον, η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να γίνει από εμάς για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή για τη συμμόρφωσή μας με τη νομική μας υποχρέωση ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας που σχετίζονται κυρίως με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από την εταιρεία, η οποία μας παρέχει υπηρεσίες CRM ή/και συντήρησης του ιστότοπου και την εταιρεία ταχυμεταφορών ή μεταφορών, η οποία πραγματοποιεί την παράδοση των προϊόντων μας, από την οποία απαιτούμε να λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία τους.

Ο ΓΚΠΔ προβλέπει ενισχυμένα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) και συγκεκριμένα το δικαίωμα ενημέρωσης για τα δεδομένα που έχουμε και τον τρόπο επεξεργασίας τους, το δικαίωμα διόρθωσης ή επικαιροποίησής τους, διαγραφής τους, εάν δεν τα διατηρούμε για συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους και το δικαίωμα φορητότητας.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected] και θα ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας εντός ενός μηνός, εκτός εάν η σχετική διαδικασία είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε άμεσα παρέχοντάς σας εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, την οποία μπορείτε να απευθύνετε είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2106251971 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Η COCO-MAT διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Απορρήτου, ώστε να συμμορφώνεται με μελλοντικές επεκτάσεις ή άλλες τροποποιήσεις του ιστότοπου ή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παρούσα δήλωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ισχύει για τους όρους συλλογής και διαχείρισης, από το www.coco-mat.com, των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες, τους επισκέπτες ή τα μέλη της ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, το www.coco-mat.com δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται στον επισκέπτη/χρήστη λόγω ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του δικτυακού τόπου της εταιρείας, την οποία πραγματοποιεί με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των παρόντων όρων.

006.Security

Η COCO-MAT δεν αποθηκεύει, με κανέναν τρόπο, αριθμούς πιστωτικών καρτών. Κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών πληρωμών ο χρήστης μεταφέρεται σε μια ασφαλή, κρυπτογραφημένη σελίδα που ανήκει αποκλειστικά στη Eurobank, μέσω του εγκατεστημένου συστήματος πρωτοκόλλου SSL. Η τράπεζα επεξεργάζεται πλήρως τη συναλλαγή πληρωμής και ειδοποιεί την εταιρεία όταν αυτή ολοκληρωθεί.

007.Επιστροφή χρημάτων & ακύρωση παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Παραγγελιών της COCO-MAT: [email protected]. Εντός αυτής της προθεσμίας, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

Μετά την παράδοση της παραγγελίας, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση, στη διεύθυνση: Αποθήκη COCO-MAT, οδός Τατοΐου 165, 145 64 Κηφισιά, Ελλάδα.

Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα για τον συγκεκριμένο πελάτη. Επιπλέον, τα μαξιλάρια ύπνου δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής.

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη. Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται από το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την απόδειξη πληρωμής. Εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους από την COCO-MAT και εφόσον δεν έχουν υποστεί ζημιές ή αλλοιώσεις, η COCO-MAT θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό της αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων, με το οποίο ο πελάτης έχει επιβαρυνθεί (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα, τα οποία προκύπτουν λόγω της επιλογής του πελάτη να χρησιμοποιήσει άλλο από το φθηνότερο τυπικό μέσο παράδοσης, το οποίο προσφέρει η COCO-MAT) χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την αρχική συναλλαγή (εκτός εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει κάτι διαφορετικό από αυτό).

Εάν το επιστρεφόμενο προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή αλλοιώσεις από υπαιτιότητα του πελάτη ή η αξία του έχει υποβαθμιστεί με χειρισμούς που δεν ήταν απαραίτητοι για την προδιαγραφή της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η COCO-MAT θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και την έκταση της υποβάθμισης της αξίας και σε περίπτωση που η COCO-MAT υποχρεωθεί να προχωρήσει στην επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, το κατάλληλο ποσό της ζημιάς θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής.
Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν σας ικανοποιεί πλήρως, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της COCO-MAT μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα καταγράψει το πρόβλημά σας και, αν χρειαστεί, θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία επιστροφής του προϊόντος.

Για επιστροφές προϊόντων που αγοράστηκαν από φυσικά καταστήματα COCO-MAT, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (βρείτε ένα από τα καταστήματά μας εδώ)

008.Cookies

Η COCO-MAT μπορεί να συλλέγει δεδομένα των χρηστών, χρησιμοποιώντας Cookies ή παρόμοια τεχνολογία. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του συστήματος κάθε επισκέπτη/χρήστη, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα αρχείο του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή/και σελίδες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αναγνωρίζει τα cookies που σας αποστέλλονται και να σας δίνει τη δυνατότητα να τα απορρίψετε ή να τα επιτρέψετε.

Λάβετε υπόψη σας ότι για ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του παρόντος ιστότοπου, η χρήση των cookies αποτελεί προϋπόθεση και σε περίπτωση που δεν τα αποδεχτείτε, θα σας απαγορευτεί η περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές.

009.Τραπεζικός λογαριασμός COCO-MAT ΑΒΕΕ

Τράπεζα: Alpha Bank
Bic/Swift: CRBAGRAAXXX
IBAN: GR5001401530153002320001085

Τράπεζα: Eurobank
Bic/Swift: ERBKGRAA
IBAN: GR1102600430000130200798223

Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Bic/Swift: ETHNGRAA
IBAN: GR8101101410000014147116611

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς
Bic/Swift: PIRBGRAA
IBAN: GR6101720240005024070432247