Ευκαιρίες καριέρας

Τοποθεσία: Αττική

Περιγραφή θέσης: Εργασίες αποθήκης και διανομή παραγγελιών

Αρμοδιότητες

• Παραλαβή παράδοση και φόρτωση εμπορευμάτων
• Διαχείριση των χώρων της αποθήκης
• Τακτικές απογραφές αποθεμάτων
• Προετοιμασία, εκτέλεση και αποστολή παραγγελιών

Απαραίτητα Προσόντα

• Κάτοχος άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας + ΠΕΙ
• Απολυτήριο Λυκείου
• Βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Όρεξη για δουλειά και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
• Ηλικία έως 40 ετών
• Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία

Τοποθεσία: Γερμανία

Περιγραφή θέσης: Συντήρηση εικόνας του δικτύου καταστημάτων στη Γερμανία εξασφαλίζοντας ότι τηρούνται τα πρότυπα που προτείνονται από την εταιρία, σχεδιασμός b2b project και παρουσίαση αυτών σε πελάτες.

Αρμοδιότητες

 • Συντήρηση & έλεγχος εικόνας καταστημάτων με συχνές επισκέψεις
 • Προτάσεις για βελτίωση εικόνας καταστημάτων
 • Εφαρμογή εποχιακών διακοσμήσεων και report σε headquarters
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό & στήσιμο νέων καταστημάτων & εκθέσεων
 • Καταχώρηση και παρακολούθηση παραγγελιών που αφορούν διακοσμητικά props ή άλλων εφαρμογών
 • Σχεδιασμός και παρουσίαση b2b project σε πελάτες

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο στον τομέα Interior Design
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση της Γερμανικής γλώσσας επιθυμητή
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευχέρεια στη χρήση MS-Office suite, Autocad, 3d Studio Max & Sketchup
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης συχνών ταξιδιών

 

captcha