Ευκαιρίες καριέρας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο AEI/ΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση συστημάτων ERP (προτιμητέα Entersoft-Softone)
 • Άριστη γνώση MS Excel για εξαγωγή και ανάλυση στατιστικών για το εσωτερικό της επιχ/σης
 • Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, διαχείριση αποθηκών, ΕΓΛΣ, ΔΛΠ, μισθοδοσία / εργατική νομοθεσία, κοστολόγηση
 • Πολύ καλή γνώση φορολογικών διαδικασιών & υποχρεώσεων
 • Ικανότητα εκπλήρωσης προθεσμιών και πλάνων
 • Oργανωτικές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία – μεθοδικότητα – οργάνωση – πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, οργανωτικές ικανότητες
 • Δυναμική προσωπικότητα, άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Όρεξη και προθυμία για δουλειά

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

 • Ευκαιρία εργασίας σε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον με σεβασμό στον εργαζόμενο
 • Ομαδική ιδιωτική ασφάλεια με πολύ μικρή επιβάρυνση για τον εργαζόμενο
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια αναπτυσσόμενη εταιρία με ελληνική και διεθνή παρουσία
 • Μοναδική εμπειρία συμμετοχής στην οικογένεια της Coco-mat

Έδρα εργασίας: Κηφισιά Αθήνας

captcha