Lenzuolo con angoli Crisp Ciel
Lenzuolo con angoli Crisp Ciel
Lenzuolo con angoli Ivory 
Lenzuolo con angoli e federe Mango
Lenzuolo sopra e federe Crisp Ciel
Lenzuolo sopra e federe Ivory
Federa Ivory
Federe Crisp Ciel
Federa Mango
Copripiumino e federe Ivory