Bedside table Dalida I
Bedside table Dalida II
Bedside table Dalida III
Elea Bedside Table
Bedside table Xanthippi