Gebruiksvoorwaarden – Privacy

De onderstaande informatie vermeldt de voorwaarden en bepalingen van COCO-MAT (het bedrijf) met betrekking tot de verplichtingen en rechten van gebruikers van zowel de website als de e-shop van het bedrijf, maar ook de verplichtingen en bevoegdheden van het bedrijf. Het doel is het verstrekken van informatie en assistentie met betrekking tot de processen van het zoeken naar en de aankoop van de producten van het bedrijf, of in een fysieke winkel of via onze e-shop.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorwaarden hier genoemd. Als u doorgaat met het bekijken en/of gebruiken van deze website, bent u akkoord met en gebonden aan de gebruiksvoorwaarden. Mocht u het niet eens zijn met enig deel van deze voorwaarden en bepalingen, bezoek/gebruik deze website en zijn diensten dan niet.

De huidige gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of geüpdatet zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt vriendelijk verzocht om regelmatig te controleren op updates en veranderingen, omdat het gebruik van de website de naleving van alle voorwaarden en bepalingen inhoudt, zoals die op dat moment van toepassing zijn.

COCO-MAT is een beschermde merknaam, geregistreerd door Maxi SA (fiscale registratie/btw-nr. 094322222), een niet-beursgenoteerd bedrijf met hoofdzetel in Griekenland. De productiefaciliteit en centrale diensten van COCO-MAT liggen respectievelijk in Xanthi en in Athene.

COCO-MAT (Maxi S.A.)

Productiefaciliteit:

Industrial Area Xanthi
671 00 Xanthi, Griekenland
Tel.: +30 25410 77360
E-mail: xan-factory@coco-mat.com

Administratieve zetel:

Amsterdam:
Overtoom 89, 1054 HC
Tel.: +31 (0) 20 4892 927
E-mail. amsterdam@coco-mat.nl
 
Athene / Griekenland:
Tatoiou 165,  Kifissia, Griekenland
Tel.: +30 210 6251 971
E-mail: info@coco-mat.com

Alle inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, grafieken, tekeningen, foto’s, illustraties, ontwerpen en in het algemeen gegevens van welke aard dan ook zijn het eigendom van COCO-MAT en worden beheerst en beschermd door de bepalingen van de Griekse, Europees en Internationaal recht. Derhalve mag de inhoud niet worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, verkocht, gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden of aangepast op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

De teksten op deze website kunnen onjuistheden of fouten bevatten. Van tijd tot tijd kunnen toevoegingen, revisies of wijzigingen worden aangebracht in de gegevens gepubliceerd in deze website. COCO-MAT behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de producten die worden beschreven in deze website aan te passen.

COCO-MAT ontwierp deze website zo dat u deze kan bezoeken zonder uw identiteit bekend te maken, tenzij u dat wenst. Om een transactie met het bedrijf te starten, is het evenwel noodzakelijk dat u een aantal identiteitsgegevens invult. Wanneer u een bestelling plaatst, zullen wij vragen om uw volledige naam/bedrijfsnaam, e-mailadres, woonadres, afleveradres (in geval dat anders is dan het woonadres), telefoonnummer, etc.

COCO-MAT houdt zich strikt aan de voorschriften van de Griekse wet met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer. Alle persoonlijke of zakelijke gegevens van gebruikers worden niet aan derden verstrekt, openbaar gemaakt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt indien absoluut noodzakelijk om aan de voorwaarden van de dienstverlening door www.coco-mat.com te kunnen voldoen, voor informatieverstrekking, voor de selectie van content die aansluit op uw wensen, voor het voldoen aan uw vragen/wensen ten aanzien van diensten en producten door en via www.coco-mat.com, voor informatie over de aangeboden producten en voor doeleinden van goede sitemanagement. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan, of gedeeld met andere partijen dan met het bedrijf, dat onze CRM- en / of website-onderhoudsservices verleent en onze koeriers- of transportbedrijf die de levering van onze producten uitvoert, waarvan wij alle benodigde technische en organisatorische maatregelen eisen om de bescherming hiervan te waarborgen.

Bij uitzondering kan www.coco-mat.com persoonlijke informatie van gebruikers openbaar maken in de volgende gevallen:

• Met uw uitdrukkelijke toestemming, die op elk moment kan worden opgezegd.
• Aan derden die samenwerken met www.coco-mat.com, wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling door de gebruiker.
• Als het gebeurt op verzoek van de wet en door middel van een gerechtelijk bevel, of op verzoek van een andere staat of het openbaar gezag.

COCO-MAT behoudt zich het recht voor om haar voorwaarden en bepalingen ten aanzien van het privacybeleid bij te werken of te herzien teneinde in overeenstemming te zijn met toekomstige uitbreidingen of andere wijzigingen in de website of de aangeboden diensten. De gebruiker heeft het recht om, te allen tijde, te verzoeken dat al zijn/haar persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen worden gewist.

Verwerking en bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers van deze website zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en de relevante bepalingen van de Griekse wet (N.2472/1997: voor de bescherming van personen en van persoonlijke informatie, zoals aangevuld door de beslissingen van de president van de Personal Information Protection Committee) en Europees recht. In dit verband wordt elke eventuele relevante toekomstige verordening aangenomen als een wijziging.

Deze huidige verklaring met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op de omstandigheden van het verzamelen en beheren, door www.coco-mat.com, van persoonlijke informatie die door de gebruikers van de website, bezoekers of leden wordt gegeven.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief nalatigheid, zal www.coco-mat.com aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan de bezoeker/gebruiker in verband met of als gevolg van het gebruik van de website van het bedrijf.

COCO-MAT slaat op geen enkele manier creditcardnummers op. Tijdens de online betalingen wordt de gebruiker door middel van het geïnstalleerde SSL-protocolsysteem overgebracht naar een veilige, gecodeerde pagina die exclusief eigendom is van Eurobank. De bank verwerkt de volledige betalingstransactie en stelt de onderneming in kennis wanneer deze is voltooid.

COCO-MAT kan gegevens van gebruikers verzamelen met behulp van cookies of soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op de harde schijf van het systeem van iedere bezoeker/gebruiker, maar die geen enkele toegang hebben tot bestanden in de computer.

Zij worden gebruikt om toegang tot specifieke diensten en/of pagina’s op de website van het bedrijf mogelijk te maken, alsmede voor statistische doeleinden om het bepalen van delen die nuttig of populair zijn te vergemakkelijken. U kunt uw browser instellen om naar u gestuurde cookies te herkennen en u de optie te geven deze te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat voor bepaalde diensten en pagina’s op deze website het gebruik van cookies een vereiste is en in het geval u deze niet accepteert u de verdere toegang daartoe zal worden ontzegt.

Bank: Alpha Bank
Bic/Swift: CRBAGRAAXXX
IBAN: GR5001401530153002320001085

Bank: Eurobank
Bic/Swift: ERBKGRAA
IBAN: GR1102600430000130200798223

Bank: National Bank of Greece
Bic/Swift: ETHNGRAA
IBAN: GR8101101410000014147116611

Bank: Piraeus Bank
Bic/Swift: PIRBGRAA
IBAN: GR6101720240005024070432247

WINKEL
WINKEL
Amsterdam (FLAGSHIP STORE)
Overtoom 89
T. +31 (0)20 4892 927
OPENINGSTIJDEN
Amsterdam (New!)
Haarlemmerplein 19
T. +31(0) 20 237 17 90
OPENINGSTIJDEN
Arnhem
Eusebiusbinnensingel 14
T. +31 (0)26 4420 183
OPENINGSTIJDEN
Rotterdam
Westblaak 25
T. +31 (0)10 2829 807
OPENINGSTIJDEN