Χριστίνα 100% λινό


Paprika - 5221

Συστήνουμε στεγνό καθάρισμα

North Sea Blue - 5222

Συστήνουμε στεγνό καθάρισμα