Όροι και Προϋποθέσεις FC

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρεία με την επωνυμία COCO-MAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης & διακριτικό τίτλο COCO-MAT, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της βάσει της παρούσας, με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της & τη διαχείριση του πελατολογίου της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρείας η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM για λογαριασμό της. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει του Γενικού Κανονισμού  Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και το δικαίωμα μου να ανακαλέσω τη συναίνεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα και την κάρτα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρείας και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.
Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο Δίκτυο της COCO-MAT πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την COCO-MAT και γνωστοποιούνται στον κάτοχο.
Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να έχει πρόσβαση σε προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρεία COCO-MAT. Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να έχει πρόσβαση στα προνόμια του προγράμματος, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας μέλους.
O κάτοχος δικαιούται 1 πόντο για κάθε 5€ αγοράς (ή ίσης αξίας άλλου νομίσματος) σε προϊόντα COCO-MAT.
Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Ανάλογα με τους πόντους που έχει συγκεντρώσει ο κάτοχος, ορίζεται ως μπλε, πορτοκαλί, πράσινο μέλος και επωφελείται των προνομίων της αντίστοιχης κατηγορίας μέλους. Οι δωροεπιταγές που κερδίζουν τα μέλη από τη συλλογή πόντων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά προϊόντων που υπόκεινται σε προωθητικές ενέργειες (εκπτώσεις).

Οι πόντοι που μαζεύουν τα μέλη από τις αγορές σε καταστήματα Coco-Mat τους μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο σε καταστήματα της ίδιας χώρας. Οι πόντοι που αποκτούν τα μέλη από τα ξενοδοχεία Coco-Mat μπορούν να εξαργυρωθούν και σε όλες τις χώρες που έχουν καταστήματα Coco-Mat (εξαιρούνται οι χώρες που δεν προσφέρουν τα προνόμια του προγράμματος Friends Club).

Η COCO-MAT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να μεταβάλλει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής.

Η COCO-MAT έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο ( ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).
Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων COCO-MAT FRIENDS CLUB βρίσκεται σε ισχύ. Η COCO-MAT διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.
Η COCO-MAT δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτηση του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρείας COCO-MAT ή στο site της.
Η COCO-MAT διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων COCO-MAT FRIENDS CLUB. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα προνομίων.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο η COCO-MAT τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της παραπάνω εταιρείας.

subscribe

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τις προσφορές μας